Gassfergevedtak ble holdt hemmelig

Sjøfartsdirektoratet får til dels krass kritikk etter å ha vært under lupen til Riksrevisjonen.