Fritt frem for hund

Kommunen vil gi byens hunder ti dekar av Kanadaskogen hvor de kan løpe fritt.