• SLÅSS MOT STATEN: Staten vil avskjedige tingrettsdommer Tor Bertelsen. Selv mener han anklagene mot ham er grunløse. FOTO: JAN M. LILLEBØ (ARKIV)

Dommeren stevnet inn for retten

Staten mener dommer Tor Bertelsen i Bergen tingrett har vist «grov uforstand i tjenesten.»