• (1/2)
    BRAK: Et stort brak vekket oppmerksomheten til flere studenter ved Løbergsveien studentboliger klokken 23.30. FOTO: PRIVAT

Tre veltet utenfor studentbolig