Høyre stiller seg bak Skansen

Flere partier reagerer på språkbruken til Dag Skansen i bystyret. Men Høyre støtter den.