• INHABIL: Jan Erik Nordrehaug (64) har vært øverste sjef på Hjerteavdelingen i 15 år. Høsten 2010 ble datteren ansatt som økonomimedarbeider på avdelingen hans, som strider med personalreglementet ved Helse Bergen. - I ettertid ser jeg at vi kunne ha vært nøyere med papirmøllen i dette, sa Nordrehaug til BT for noen uker siden. FOTO: EIRIK BREKKE

Hjertesjefen trekker seg