Det betyr at planene om rundt 20 ladepunkter på den såkalte trekanten i sørenden av Danmarks plass endelig kan realiseres. I første omgang er det gitt støtte på 2,6 millioner kroner til bygging av 14 hurtigladepunkter på miljøbilstasjonen.

Dagens bevilgning fra Transnova omfatter samtidig etablering av hurtigladestasjoner flere andre steder i Hordaland:

  • Bergen: Statoil Fuel & Retail AS, NordreBrurås 2, Nyborg
  • Eikelandsosen: Fusa kraftlag, Leiro 25
  • Mongstad: BKK, Mongstadvegen 1020
  • Røldal: Odda Energi AS, Kyrkjevegen 27
  • Trengereid: BKK, Trengereidsvingane 1
  • Vossestrand (Voss) : Voss energi, Myrkdalsvegen 9

14 ladepunkter

— Denne bevilgningen er veldig gledelig og vil føre til at det blir enklere og bedre å kjøre elbil i fylket, sier Martin Hagen, leder i Elbilforeningen i Hordaland.

Forretningsutvikler Odd Olaf Askeland i BKK opplyser at de 14 ladepunktene på Danmarks plass på fagspråket fordeler seg på fem Chademo, fire CCS og fem AC.

— Det betyr at det blir mulig å lade alle typer elbiler her. De andre stasjonene vi har rundt i fylket er i ferd med å bli oppgradert til å tilby det samme, sier han.

Det er BKK som eier og drifter de fleste hurtigladestasjonene i Hordaland.

Begeistret varaordfører

Hordaland fylkeskommune er koordinatoren for etablering av ladestasjoner i fylket. Miljøstasjonen på Danmarks plass er således et spleiselag mellom fylkeskommunen (3,6 mill.), Bergen kommune (3,5), Transnova (2,6) og BKK (1,2).

— Helt fantastisk, er fylkesvaraordfører Mona Hellesnes sin umiddelbare kommentar til at statlige Transnova nå har bevilget midler både til Danmarks plass og de andre stedene det er søkt støtte til.

- Genial beliggenhet

— Det er svært tilfredsstillende at planene som er lagt sammen med BKK, Bergen kommune og andre aktører, nå kan realiseres, sier hun.

— Dette blir landets størstehurtigladestasjon, og er banebrytende både i Norge og verdenssammenheng,konstaterer Elbilforeningens ladeekspert, fagsjef Snorre Sletvold.

- Når kan første elbil lades på Danmarks plass?

— Det tør jeg ikke si eksakt, men forhåpentlig før nyttår. Det jobbes allerede med hvordan området skal utformes. Ekstra gledelig er det å etablere et fyrtårn av en miljøstasjon på Danmarks plass, som ofte assosieres med forurensning, støy og bilkø.

Det siste er byråd Henning Warloe helt enig i.

— Beliggenheten er genial. Kommunen stiller med tomteareal, og det skal bli spennende å se dette bli en realitet, sier han.

Blir verdens største

Martin Hagen i Elbilforeningen opplyser at miljøstasjonen på Danmarks plass blir verden største hurtigladestasjon for elbiler.

- Hva betyr dette for elbilparken i Hordaland?

— De siste to årene er det mange som har gått over til elbil i fylket. Stadig flere oppdager at elbilen fungerer som er et godt alternativ til fossilbiler også når man skal kjøre langt. Det har derfor blitt større pågang på hurtigladestasjonene i fylket, særlig i Bergen.

Hagen er ikke redd for at usikkerheten rundt hvor lenge elbileiernes fordeler skal vare, vil trekke ned interessen for å kjøpe elbil.

— Det er positivt at statsministeren freder elbilen i det neste statsbudsjettet og er tydelig på at det skal lønne seg å kjøre elbil også i fremtiden, sier han.

Transnova er et organ under Statens vegvesen som gir støtte til prosjekter og tiltak som bidrar til å erstatte fossile drivstoff med alternative drivstoff.

Til sammen bevilget Transnova i dag 23 millioner kroner til 15 ulike søkere.