• KOMBIBRU: Ei flytebru over Bjørnafjorden som går over i ei røyrbru eller ein senketunnel før Bjørnatrynet er blant løysingane ordførar Terje Søviknes og fleirtalet i Os kommunestyre ser føre seg for å spara Søre Øyane. FOTO: ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN

Vil ha lengre og dyrere bru

Ordførar Terje Søviknes klamrar seg til ei ekstra lang Bjørnafjord-bru for å skjerma skjergarden og hindra at Os hamnar i bakevja.