• Møter motstand: Nordic Minings ønsker å utvinne mineralet Rutil i Naustdal kommune med et sjødeponi i Førdefjorden. Planene har på ny fått sterk kritikk fra Havforskningsinstituttet. Illustrasjon: asplan viak as

Går hardt ut mot sjødeponi

Havforskere og Fiskeridirektoratet er enige. - Ingenting taler for å anbefale et sjødeponi i Førdefjorden.