17. februar i år slo politiet til mot syv videregående skoler i Bergen sør. Elever ble hentet av politiet, mistenkt for å ha brukt eller videresolgt narkotiske stoffer.

Nå har politiet gjort opp status i etterforskningen. Saken omfatter 58 personer, hvor de fleste vil få eller har fått en påtalemessig reaksjon for bruk, erverv eller omsetning av narkotika.

Partydop og kokain

40 prosent av disse, eller 23 personer, har også hatt befatning med sterkere stoffer enn cannabis, nemlig partydopet MDMA og /eller kokain, mener politiet.

— Etterforskningen av denne saken har avdekket at flere ungdommer har bestilt MDMA i pulverform via internett fra land i Øst-Europa, og mottatt stoffet i postforsendelser. Så er det blitt distribuert videre til andre, sier politiadvokat Marita Mellingen ved seksjon for organisert kriminalitet i Hordaland politidistrikt.

I fjor beslagla Tollvesenet 437 postforsendelser med syntetisk narkotika. Det er en dobling fra året før.

- Tallene taler for seg

21 av de 58 personene i saken, kan vente seg en reaksjon for å ha omsatt eller distribuert narkotiske stoffer. Mellingen mener at politiets tall taler for seg selv.

- Vi har registrert at det i offentligheten har vært mye snakk om cannabis, og enkelte har brukt politiets aksjoner som et argument for at stoffet bør legaliseres. Våre tall viser at det langt fra bare har vært hasj i omløp blant skoleelevene, sier hun.

Seksjon for organisert kriminalitet innledet sin etterforskning før jul i fjor. Da satt etterforskerne med flere konkrete navn på blokken. Navnene ledet politiet videre til et miljø som syntes å forsyne deler av elevmassen med narkotika.

Misbruk eskalerte raskt

14. januar i år slo politiet til mot to biler i Stavenestunnelen i Vaksdal.

Fem personer, flere av dem med tilknytning til det videregående skolemiljøet i Bergen sør, er siktet i den konkrete saken.

Siden begynte snøballen å rulle. Flere av elevene som har vært inne til avhør hos politiet, har forklart at eget misbruk har eskalert svært raskt i negativ retning, ifølge Mellingen.

- De forteller at det blir et eget miljø for ungdommer som bruker narkotika, hvor den sosiale aksepten for misbruk av sterkere stoffer har vært en helt annen. Flere av dem har forklart at de har skulket skolen for å røyke hasj sammen med andre på dagtid, sier hun.

Bekymret elevinspektør

Elevinspektør Stig Hammersland ved Sandsli videregående skole, en av skolene politiet slo til mot, er overrasket over politiets funn.

— Hvis bruk av partydop er utbredt blant elevene, så bekymrer det meg veldig. Da er det ikke «bare» snakk om røyking av hasj lenger. Da er man gått et steg videre, sier han.

I fjor var han veileder for to elever som i en skoleoppgave kartla narkotikabruk blant 700 annenklassinger ved videregående skoler i Fana og Ytrebygda. En tredjedel svarte at de hadde prøvd narkotika.

— Men det var svært få, kanskje så få som 2-3 elever totalt, som svarte at de hadde prøvd sterkere stoffer enn cannabis, sier Hammersland.

Beslagla salgsutstyr

Politiet har i løpet av etterforskningen beslaglagt til sammen nær 13 kilo hasj og mindre mengder kokain. I tillegg fant politiet til sammen 30 gram MDMA i pulverform. Dette utgjør mellom 180–300 brukerdoser.

Også beslag av digitale vekter, marihuanakverner og pakkeutstyr har fortalt politiet at denne saken handlet om mer enn bare bruk av narkotika.

— Vi har selv blitt overrasket over omfanget saken har fått underveis i etterforskningen. Mange av ungdommene har forklart at veien har vært ekstremt kort fra cannabis til kokain og MDMA. Vi snakker ikke om veldig mange måneder før de har gått videre til hardere stoffer, sier Mellingen.

IKKE BARE HASJ: Politiets etterforskning har avdekket at mange av skoleelevene brukte sterkere stoffer enn cannabis. Ifølge politiadvokat Marita Mellingen har flere av ungdommene forklart at de i løpet av bare noen måneder gikk over til stoffer som MDMA og kokain.