—  Jeg fikk kaffen i halsen i dag tidlig da jeg leste regjeringens forslag, sier fylkesordførerkandidat for Ap, Anne Gine Hestetun.

— Deter bergenssjåvinisme av verste sort, fortsetter Harald Schjelderup, byrådslederkandidat for Ap i Bergen.

Torsdag skrev BT at regjeringspartiene ser for seg at Oslo-modellen vil passe i Bergen og Stavanger, noe som innebærer store sammenslåinger med omegnskommunene og status som fylkeskommune. Planene ble møtt av begeistring hos byrådsleder Martin Smith-Sivertsen (H).

— Jeg er bergenspatriot uten tvil, men ser likevel ikke hensikten med forslaget til regjeringen og byrådslederen, sier Schjelderup.

Motargumentene nærmest ramler ut av Schjelderup og Hestetun, når de begrunner motstanden mot forslaget.

-  Snevert og uhensiktsmessig

—  Vi ønsker selvsagt ikke å avvise kommuner som ønsker å slå seg sammen med Bergen, men løsningen er ikke fire fylkeskommuner i stedet for to, sier byrådslederen og påpeker at han ikke hører rop om sammenslåing fra Bergens nabokommuner.

— Det å gjøre Bergen og Stavanger til fylker, vil innebære at restene av Hordaland og Rogaland som ikke inngår i storkommunene, vil bli restfylker.

— Skal vi for eksempel ha en situasjon med én videregående skole for Bergen, og en annen for resten av Hordaland, spør Schjelderup retorisk.

— Det blir snevert å tenke på fylker, når vi i stedet burde konsentrere oss om regioner. Her satser vi store summer på å bygge fylkene mer sammen gjennom for eksempel E39, og så ønsker man å dele opp Vestlandet i enda flere fylker, poengterer Hestetun.Hestetun tror et Stor-Bergen verken er god næringspolitikk eller måten å legge opp til mer samarbeid i Hordaland.

— Vi trenger ikke slike holdninger skal vi få til et mer innflytelsesrikt Vestland.

De to lokale Ap-toppene mener den eneste måten å stoppe Oslo-makten på er gjennom regioner.

— Kun da får vi størrelsen og den kollektive kraften vi trenger for å dempe Oslos innflytelse over Vestlandet, sier Schjelderup.

- Tungt å fordøye

De to ønsker en vestlandsk region der Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal er naturlige deler.

— En slik region vil inneholde så mye rikdom i form av naturressurser og talent at Oslo kan se lenge etter mer kontroll over oss.

Hos Ap i Sogn og Fjordane kommer forslaget fra Hordaland som en stor overraskelse.

— Jeg har aldri i min villeste fantasi tenkt på en slik vestlandsregion, sier fylkesleder Hilmar Høl.

Regionsdrømmen er ingen ny sak for Ap. I 2008 stoppet daværende statsminister Jens Stoltenberg en regionreform som skulle gi færre og større fylker. Det skjedde trass at både Ap, SV og Sp hadde landsmøtevedtak på at de ønsket større regioner.

— Det er flere av oss som fortsatt er forbannet på at forslaget ikke ble gjennomført, sier Schjelderup.

IKKE FREMTIDSRETTET: - Forslaget til regjeringen og byrådslederen går litt baklengs inn i fremtiden sier fylkesordførerkandidat Anne Gine Hestetun; her sammen med byrådslederkandidat Harald Schjelderup.
JAN M. LILLEBØ