- Bevillinger for en enkelt anledning eller til festivaler, konserter og andre arrangementer er utfordrende. Det vanlige reaksjonssystemet i form av prikker og inndragning er ikke velegnet, fordi bevillingen er borte når arrangementet avsluttes. Det skriver Gro Gaarder, leder for kontor for skjenkesaker i Bergen kommune i en e-post til BT

Hun ville ikke stille til intervju med BT i denne saken, men bekrefter via e-poster at oppfølgingen av Bergen Live skiller seg ut fra resten av utelivsaktørene. Hun sier de har lagt vekt på at Bergen Live skal følge alkoholloven på lik linje med andre.

- Dersom det har skjedd brudd på alkohollovens bestemmelser, blir det nesten alltid avholdt et møte med bevillingshaver i ettertid. Det gjøres for å finne ut av hva som skjedde på arrangementet og hva som kan forbedres til neste gang.

Skjenkesjefen sier kommunen har anledning til å nekte å gi bevilling til en fremtidig konsert, som reaksjon på tidligere overtredelser.

Konfrontert med at flere aktører i bransjen mener det foregår en forskjellsbehandling, påpeker hun at de har anledning til å kontrollere forskjellige steder på forskjellig måte.

- Alle er innenfor alkohollovens og forvaltningslovens rammer.

Frank Nes i Bergen Live syns kommunens skjenkekontor har vist forståelse for Bergen Live.

- Det er en forskjell på å servere alkohol på en nattklubb med 300 gjester og en konsert med 22.000 mennesker. Vi har også et utmerket samarbeid med politiet, sier Nes.

- Når det gjelder de tilfellene der det er avdekket åpenbart berusete publikummere har vi, som vanlig er i saker der man får tilleggsrapporter fra skjenkekontoret, presentert våre argumenter for dem. Noen ganger har vi blitt hørt, andre ganger ikke, legger han til.

Nes understreker at verken han eller Bergen Live har bedt om spesialbehandling.

- Vaktholdet er blant annet styrket opp gjennom årene, og vi har bedre rutiner. Husk at vi har arrangert oppunder 70 konserter på Bergenhus Festning siden vi startet i 2006. Det ville vært litt trist om vi ikke hadde vært i stand til å forbedre rutiner og løsninger i løpet av den tiden, sier Nes.