Etter 17 år i Kirkens Bymisjon i Bergen, sier Leif Jarle Theis takk for seg. I mars tiltrer han som generalsekretær i Kirkens SOS i Norge.

- Over tid har det vokst frem et ønske om å bytte jobb. Da jeg fikk dette tilbudet, kom jeg frem til at det var riktig valg for meg, sier Theis.

Organisasjonen gir et viktig bidrag for at mennesker i byen skal erfare omsorg og bli behandlet med verdighet og rettferdighet.

Leif Jarle Theis

Han forteller at det har vært et vanskelig valg.

- Jeg har følt en veldig tilhørighet til Kirkens Bymisjon. Jeg kommer til å savne de mulighetene vi har hatt for samarbeid med byen Bergen, både kommunen, andre frivillige organisasjoner og næringslivet.

Samtidig føler han at han har tatt et riktig valg om å skifte jobb nå.

- Kirkens SOS er en veldig spennende organisasjon. I tillegg er det riktig for meg å være en periode i Oslo nå, da vi har tre voksne barn og etter hvert barnebarn der.

Tåler et lederskifte

Theis tror at bymisjonen godt kan tåle et lederskifte nå.

- I 17 år har jeg vært med på å bygge opp en solid og god organisasjon, sammen med fantastiske kolleger og alle gode samarbeidspartnere i Bergen. Jeg er sikker på at styret vil finne en god etterfølger, sier han.

Han tror at Kirkens Bymisjon kommer til å fortsette å være viktig for Bergen også i fremtiden.

- Organisasjonen gir et viktig bidrag for at mennesker i byen skal erfare omsorg og bli behandlet med verdighet og rettferdighet, sier Theis.

Rune Skjælaaen, styreleder i Kirkens Bymisjon i Bergen, skryter av Theis’ innsats gjennom 17 år.

- Han har utført et formidabelt arbeid, og gått fra å være daglig leder for en organisasjon med tre ansatte, til en organisasjon med nesten hundre ansatte og 300 frivillige.

Planen nå er å lyse ut stillingen før jul.

- Det er klart at vi kommer til å savne Leif. Samtidig har vi en så dyktig stab at jeg er overbevist om at vi kommer til å jobbe godt videre, også med ny leder, sier Skjælaaen.

En del utfordringer

Etter at Nygårdsparken stengte, har Sosialbyråd Eiler Macody Lund (Frp) vært bekymret for at området rundt Vågsbunnen skulle bli byens nye russcene, på grunn av de mange lavterskeltilbudene Kirkens Bymisjon tilbyr i området.

- Har situasjonen i Vågsbunnen vært vanskelig for dere den siste tiden?

- Det har vært en spesiell høst og vi har fått en del faglige utfordringer, men jeg mener vi har opptrådt så ryddig og konstruktivt vi kan og er i dialog med både Bergen kommune, Helse Bergen og andre om hva som er mulig og ønskelig med hensyn til rusmiljøet i Vågsbunnen, sier Theis.

Han sier utfordringen har styrket organisasjonen og skapt både vilje og mot hos ansatte til å gjøre det omsorgsarbeidet Kirkens Bymisjon vil gjøre for målgruppen.

- Vi vet at vi må være der brukerne våre er og har deres situasjon og behov i fokus. Samtidig må vi være åpne for å tenke hva som er hensiktsmessig og hvordan vi kan sikre ivaretakende overganger om det skal bli endringer i tilbudet til våre brukere. Jeg mener vi har funnet en god balanse i vår tilnærming til den situasjonen vi har hatt i høst, sier han.

Gleder seg

Theis ser nå frem til å begynne i Kirkens SOS.

- Krisetelefonen er veldig viktig for mennesker som går gjennom en følelsesmessig og eksistensiell krise. Det er et nummer som er lett tilgjengelig, der man møter en person som kan lytte og gi nytt håp og livsmot. Vi vet at dette redder liv, sier han.