Dagens Bergen og omland havnevesen (BOH) skal opphøre å eksistere. Det nye samarbeidet mellom Bergen og omegnskommunene skal organiseres i et såkalt interkommunalt selskap, og blir hetende BH IKS.

Samtidig skulle endelig striden om de verdifulle havneeiendommene avgjøres. I fjor kom avklaringen rundt prisen Bergen kommune skulle betale havnevesenet for eiendommene — trodde man.

Ett år senere har nemlig ikke saken kommet noe lenger. I morgen skal havnestyret møtes for å diskutere veien videre.

Les saken fra vinteren 2013 her

Styreleder Øistein Christoffersen (Frp) sier de nå ber Bergen kommune få avklart med statlige myndigheter hvor store verdier som skal henføres som havnekassemidler.

Skal eies av Bergen

All grunnen til havneeiendommene skal Bergen kommune eie. Det er det ikke noen strid om. Flere har imidlertid stilt spørsmål ved prisen Bergen kommune skal betale for dem. Blant annet har NHO klaget inn byrådet for Kystdepartementet, fordi de mener kommunen tapper havnen for penger. NHO mener eiendommene vil bli mye mer verdt i fremtiden, når de er regulert til boliger, og at prisen bør reflektere dette.

Styrelederen i havnen sier forholdet må avklares med regjeringen. Den avklaringen har ikke byrådet en gang startet på

— Samarbeidskommunene har bedt Havnestyret om å fremlegge et forslag til fremtidig organisering av havnevirksomheten. Bergen kommune har ingen dialog med statlige myndigheter på nåværende tidspunkt, sier finansbyråd Liv Røssland (Frp).

Christoffersen legger ikke skjul på hva han synes om tiden denne saken har tatt. Konflikten om havneeiendommene går nemlig tiår tilbake i tid.

— Bergen, det er omkampenes by. Man drøfter frem og tilbake, så går man i lås, og så starter det opp igjen.

Deler opp

Han mener mye av uenigheten eskalerer på grunn av andre momenter, slik som nabokonflikter mellom Bergen kommune og andre kommuner.

— Men dette blir et ansvar for nye eierne å få på plass.

Hvem de nye eierne blir, er heller ikke avklart. Lindås og Fjell har signalisert at de ikke vil være med i et fremtidig interkommunalt eierskap. Årsaken er at de mener Bergen kommune vil bli for dominerende i det nye selskapet.

Havnestyret foreslår derfor at sakene skal behandles hver for seg fremover. I dagens styremøte foreslår styret at dagens havnesamarbeid oppløses innen 2016. Så skal eierkommunene i et eventuelt nytt havnesamarbeid bruke tiden frem til da med å bli enige om hvordan den fremtidige organiseringen skal være. Innen 2016 skal dette være gjennomført.

— Da får vi to adskilte prosesser. En handler om å løse opp dagens samarbeid. Den andre om etableringen av det nye, sier Christoffersen.