For første gang i Hordaland har Mattilsynet gjort vedtak om beiterestriksjoner på grunn av rovvilt. Kongeørnens drapstokter i saueflokkene på Fitjarøyene er blitt så omfattende, at sauene må fjernes innen 1. oktober.

I valget mellom villsau og ørn på Fitjarøyene, får den totalfredede kongeørnen fortrinn.

— Helt vanvittig. Sunn fornuft tilsier at det er ørnene som må vike. Det er ikke tvil om det er den som tar sauene, sier bonden.

Han har søkt om å få skyte ørnen som kretser over saueflokkene. Fylkesmannen har sagt nei med begrunnelse at en skadedyrfelling neppe vil løse problemet. De mener det ikke er godt nok dokumentert at en bestemt ørn har drept sauene, og at felling av en ørn neppe vil løse problemet.

BLE ØRNEMAT: To av lammene som ble ørnemat i 2012 på Fitjarøyene. FOTO: JOHN INGE VIK

Stopper lidelsene

Mattilsynet på sin side har nå løst problemene med å innføre beiterestriksjoner for Fitjarøyene. Det skjer med hjemmel i dyrevelferdsloven, og for å stoppe de voldsomme lidelsene sauer og lam utsettes for når kongeørnen setter de voldsomme klørne i dyret på beiteområdet.

John Inge Vik har drevet med villasu på Fitjarøyene i over 13 år, og er oppgitt over vedtaket.

— I 2006 fikk jeg kulturlandskapspris for innsatsen med aktivt sauehold. Hvem skal nå ta hånd om kulturlandskapet på øyene? Er det kongeørnen? kommenterer Vik.

Han mener det nå er så mange kongeørn på kysten at den ikke lenger er utrydningstruet.

— Vi har ett reir med hekkende kongeørn, men disse får unger og på det meste har jeg sett fire-fem kongeørn i luften. Jeg har selv hentet ut lammekadaver fra reiret. Det er ikke tvil om hvem som dreper dyrene, sier Vik.

Til slakteriet

— Hva gjør du med sauene fra 1. oktober?

— Jeg har allerede sendt to puljer til slakteriet, og flere følger. 90 prosent av de 500 sauene må nå slaktes. Resten vil jeg forsøke å beholde. Jeg har fremdeles beiteområder i Austevoll som jeg håper å bruke.

Konflikten mellom ørn og sau har pågått i flere år på Fitjarøyene. Bonden har hvert år innrapportert store tap av sau. I 2012 fikk han full erstatning for 37 lam. I fjor rapportert han inn tap av 109 dyr, og fikk erstatning for 60. Hittil i år har han rapportert inn tap av 67 sauer.

— I sommer har ørnen flyttet på seg, noe som er årsaken til at tapene er mindre. Men jeg vet hvor reiret er, sier Vik.

Mange dilemma

Distriktssjef Arne Oftedal i Mattilsynet i Sunnhordland, sier tapstallene på Fitjarøyene ble så store at det ikke var noen vei utenom beiterestriksjoner.

— Det har vært kongeørn i området i flere år, og nærmere 30 prosent av sauene er drept. Vi følger lovverket, og da er løsningen å slutte med sau i området, sier Oftedal.

Han vedgår at sakskomplekset har mange dilemma. Kongeørnen hører ikke til de fire store rovdyrene bjørn, ulv, jerv og gaupe som er omfattet av rovviltforliket. Og Fitjarøyene har det eneste rovdyrproblemet i Hordaland som er møtt med beiterestriksjoner.

— Skulle situasjonen på Fitjarøyene endre seg, er vil villig til å se på det. Men vedtaket om beitrestriksjon fra 1. oktober er ikke påklaget, og blir stående, sier Oftedal.