«Her er den jævla jøden som har fått dere opp i dette».

8. mars 1941 hadde en gjeng unge menn fra Hordaland nettopp blitt anholdt av Gestapo i M/S «Norge 1» som var på vei til Shetland. I Veiten viste tyskerne dem en livløs kropp i en blodpøl. Mannen viste seg å være lederen for gruppen, motstandsmannen Hermann Steinfeld.

Søndag fortalte sønnen, advokat Dag Steinfeld, den voldsomme historien om farens skjebne under krigen.

Utskrevet som sinnssyk

Steinfeld hadde blitt pågrepet dagen i forveien, etter at turen de planla hadde blitt røpet av en angiver. I løpet av natten hadde han blitt mishandlet så kraftig av tyskerne at han ikke var ved bevisstheten da han ble vist frem for de andre.

I bevisstløs tilstand ble han etter flere ukers tortur i Veiten, og senere Ulven leir, bragt til Neevengården, i dag Sandviken sykehus. Der ble han, under fortsatt tysk bevoktning, helt frem til mai 1943, da tyskerne hadde avskrevet ham.

— I virkeligheten var det legen og motstandsmannen, Salve Solheim, som hadde tatt seg av ham, og like etter han var utskrevet, var han tilbake i aktiv tjeneste som motstandsmann, sier Steinfeld.

Halvt jødisk

Hermann Steinfeld var sønn av en jødisk far og kristen mor, og ble totalt fornektet av sin jødiske familie, i likhet med sine seks søsken. Tyskerne derimot, så på ham som jøde.

— Han hadde det vanskelig. Før krigen var han utstøtt av det jødiske miljøet, men av tyskerne ble han behandlet som jøde.

Dag Steinfeld var invitert til å fortelle farens historie av Stiftelsen Espeland fangeleir i anledning kulturdagene i Arna.

Selv har han brukt flere tiår på å få ut informasjon om hva som egentlig skjedde med faren under krigen.

Krigspsykose

— Vi visste jo alltid om at han hadde blitt tatt til fange og torturert under krigen, men min far fortalte aldri noe særlig om det selv, sier Steinfeld.

Da Dag Steinfeld var tolv, under seksdagerskrigen i Midtøsten i 1967, skjønte han for første gang hvor alvorlig mishandlingen hadde vært.

— Da fikk han såkalt krigspsykose og var helt ute av det i over en uke. Det var akkurat som om han gjenopplevde torturen, sier han.

Hermann Steinfeld var 19 år da krigen startet, men levde likevel til han fylte 85 år. Han ville aldri snakke om detaljene rundt torturen med familien.

- Tøft å lese detaljene

Steinfeld fortalte historien om faren til et fullsatt rom på Espeland fangeleir. Oppunder 100 personer hadde møtt opp for å høre på historien om motstandsmannen.

Gjennom mange år har Dag Steinfeld fått frigitt avhør som er blitt arkivert i Riksarkivet. Her har han blant annet funnet detaljerte beskrivelser av hva som skjedde med faren i marsdagene 1941 i Gestapo-hovedkvarteret i Bergen.

— Jeg klarer ikke å lese opp alle detaljene. Det er for tøft, innrømmer den ellers så frittalende advokaten.

I tillegg til å være interessert i krigshistorien, er det familiens jødiske opphav som har gjort at Steinfeld har gått så grundig til verks i slektsgranskningen.

Styreleder for Stiftelsen Espeland fangeleir, Erling Mjelde, var svært godt fornøyd med arrangementet.

— Vi kan med hånden på hjertet si at det har vært stinn brakke her, sier han.

Flere hundre mennesker besøkte leiren søndag.