Kjønnsforsker Synnøve Jahnsen er tilknyttet Politihøgskolen og Universitetet i Bergen. Hun har blant annet forsøkt å finne ut om det går an å si noe generelt om hvem som kjøper sex i Norge.

Det enkle svaret hennes er nei. Det er ingen spesielle grupper som skiller seg ut, bortsett fra at de fleste er menn.

— Vi kan skille mellom majoriteten som ikke kjøper sex mer enn én gang, kanskje litt tilfeldig og situasjonsbetinget, og dem som gjør det mer regelmessig, kanskje av vane, sier Jahnsen.

Mens sexkjøp kanskje tidligere ble sett på som en naturlig del av menns seksualdrift, er dette noe man i dag må forklare og forsvare, ifølge forskeren. Jakten på en kortvarig, seksuell relasjon går igjen.

— Samfunnet ønsker kanskje ikke å forstå hvorfor menn kjøper sex. Og det finnes mange stereotypier og lite sosial aksept. Dette kan være med å endre holdningene til nye generasjoner av menn, men kan samtidig også gjøre det vanskelig for noen å snakke om negative opplevelser knyttet til sexkjøp og å endre adferd.

Vista Analyse fikk tidligere i år oppdrag fra regjeringen å evaluere virkningen av sexkjøploven.

En av konklusjonene i rapporten som kom i høst, er at etterspørselen er blitt lavere siden 2009. — Våre undersøkelser har vist at det spesielt synes å være færre unge, norske menn og gutter som kjøper sex nå, sier samfunnsøkonom og daglig leder i Vista Analyse, Ingeborg Rasmussen.

Den konklusjonen er ifølge henne basert på intervjuer med politi, tiltaksapparat og prostituerte selv. I tillegg har analytikerne funnet støtte i annen forskning.

— Alle kildene peker i samme retning både når det gjelder antallet kunder, og antallet yngre menn som kjøper sex. Vi har ikke ett eneste funn som tilsier at det er blitt flere kjøpere etter at loven kom, sier Rasmussen.