Legg ned fødetilbodet i Lærdal

Styret i helse Førde vedtok fredag å legge ned fødestova ved sjukehuset i Lærdal.