Ulykke på E16 i Vaksdal

Ingen ble skadet i møteulykken.