• FARLIG SKOLEVEI: En blant mange skoleelever som velger å ta raskeste veien hjem; på veiskulderen langs den svært trafikkerte Olsvikskjenet. FOTO: RUNE MEYER BERENTSEN

Farlig snarvei til skolen

Gangbroen over Olsvikskjenet blir lite brukt. I stedet går skoleelevene snarveien de har laget seg ned til hovedveien, som de krysser under gangbroen, der bilene fyker forbi.