Innbruddsbande på Sotra?

På en halv time fikk politiet melding om tre grove tyverier mellom Glesvær og Ågotnes.