• - ØDELEGGER SAMFUNNET: Snorre Skjevrak, førstenestleder i AUF i Hordaland, sidestilte vikarbyrådirektivet med kamp mot sosial ulikhet. - Sosiale forskjeller mellom mennesker er en folkesykdom som ødelegger samfunnet vårt nedenfra og opp. Mitt Ap motarbeider denne ulikheten. FOTO: Odd Mehus

Poesi for vikardirektivet

Snorre Skjevrak (19) er så begeistret for vikarbyrådirektivet at han deklamerte dikt om det fra talerstolen på Hordaland Aps årsmøte.