• 702864 [Eksos 1 av 3(4)].jpg FOTO: HELGE SUNDE

Dårlig luft kan koste deg

Regjeringen kommer med ny lovendring som kan øke bompengene på dager med lav luftkvalitet.