• KREV HØYRING: Liv Kari Eskeland (H), ordførar på Stord, meiner kommunen ikkje har blitt høyrt i saka om psykiatrikutt som gjeld barn og unge i Sunnhordland. FOTO: Roar Christiansen

Krev å bli høyrt

Ordføraren på Stord krev høyring om kutt i psykiatritilbodet til barn i Sunnhordland.