• STOR AKSJON: Store styrker ble satt inn i redningsaksjonen i Sognefjorden. FOTO: Andrés Sánchez

Leteaksjonen avsluttet

Hovedredningsentralen tror ikke lenger at noen er borte.