Varige hjerneskadar hos nordsjødykkarane

Grundige undersøkingar på Haukeland avdekkjer varige endringar i hjernen til tidlegare nordsjødykkarar.