- Ikke en del av organisasjon

Advokatene til fire av dem som skal være knyttet opp mot Squad 22, nekter for at klientene deres har bånd til en kriminell organisasjon.