Vik kan få hotell

Det går mot hotelldrift att i Vik. Selskapet MountainFjord arbeider for å få i gang eit hotell i sognebygda.