• BEST: Ledelsen i Tide mener Olav Kyrres gate passer best som bussknutepunkt. - Det er vanskelig å finne andre like velegnede busstraseer gjennom sentrum, sier Skyss-direktør Oddmund Sylta. FOTO: EIRIK BREKKE

Flaskehals – men likevel best

Litt trang, men likevel den gaten som passer best som bussknutepunkt