• SAVNET: Veronica Stegegjerdet (22) FOTO: Politiet/privat

Ingen spor etter Veronica

Politiet i Sogndal vil gjenoppta søket når elven blir mindre.