— Det var naturlig å ta det opp etter oppslag i media den siste tiden, sier rektor ved Rå skole, Hanne Hovland.

I forrige uke fortalte en tobarnsmor fra Åsane til Bergens Tidende at sønnen hennes allerede har begynt å grue seg til januar, fordi han vet det kommer kommentarer om hva de fikk til jul. Moren hadde et stramt budsjett og hadde ikke råd til å prioritere julegaver til barna sine i år.

— Det er trist at det skal være slik. Vi hadde pressproblematikken rundt julegaver oppe som tema senest tirsdag denne uken. Vi snakket også om presset rundt konfirmasjonene, det er faktisk enda tøffere press der i forhold til pengesummer og hva man forventer å få, sier Hovland.

Press hele året

Hovland sier at skolen og elevene opplever press gjennom hele året, og at antimobbeprogrammet Olweus brukes flittig.

— Vi drøfter og diskuterer dette jevnlig. Akkurat nå før jul er også karakterpresset stort på skolen. Samtidig utsettes ungdommer for press på mange andre arenaer, som for eksempel idrett, hva de skal ha på seg og hvilke ting de må ha. Julegaver er bare en del av dette.

— Men når vi tar press opp som tema i klassene, ser vi at elevene har mange gode tanker om det og klarer å se utfordringene med det.

Samtidig viser rektoren til at stadig flere ungdommer blir psykisk syke, møter veggen og ikke mestrer hverdagen.

— Det er tøft å være ungdom i dag. I samarbeid med FAU har vi blant annet sluttet med skoleturer for at elever med dårlig økonomi skal slippe å føle et press også her, sier Hovland.

Materielle ting

På Rothaugen skole er ikke julegavepress noe tema på timeplanen, forteller Birgitte Leirhol, avdelingsleder ved 9. trinn.

— Jeg ser og hører om julegavepress ved andre skoler, men det har ikke vært en problemstilling eller snakkis her hos oss. Akkurat nå har vi også et miljø som er veldig lite opptatt av materiell status, sier Birgitte Leirhol og legger til:

— Vi opplever at mye av den diskusjonen foregår på sosiale medier. Det er der de legger ut bilder av gaver mm. Det vi er opptatt av er å fortelle elevene hvordan de presenterer seg på sosiale medier, og viktigheten av å være hyggelige mot andre.

Men Leirhol sier skolen er veldig bevisst på å fortelle elevene hva noen har råd til, og andre ikke. Hvert år har de blant annet en solidaritetsdag i desember, hvor dette er tema. I år skal de samle inn penger til rusfri oppvekst.

— Det er viktig at elevene skjønner at de lever i et samfunn der det er rom og plass til alle, sier hun.

Anne Skevik Grødem er forsker ved Institutt for samfunnsforskning og har blant annet forsket på fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Hun forteller at de har oppfordret skolene til å slutte å snakke om hva de har gjort i sommerferien, men at hun ikke har hørt at skoler har satt av tid til å skryte av julegavene.

— Men den uformelle snakken i friminuttene er det ikke så lett å gjøre noe med. Man kan heller ikke nekte barn å være stolt av noe man har fått til jul, sier Anne Skevik Grødem.