Bryggen uskadet etter stormfloen

Sikringstiltakene på kaikanten besto prøven da Bryggen ble utsatt for stormflo natt til torsdag.

svp://85564

Det var meldt vannstand på 208 centimeter, åtte centimeter over nivået som normalt gir oversvømmelser på Bryggen.

Kaikanten er imidlertid blitt forsterket de siste årene, og disse tiltakene fungerte som de skulle. Bare mindre mengder sjøvann piplet gjennom kaien og løsmassene som bygningene står på. Selv om sjøen sto høyere enn det laveste punktet på husrekken, unngikk man dermed storflom av typen som var så vanlig for noen år siden.

BT sendte direkte fra Bryggen fra midnatt til klokken 02.

LIVE PÅ BT.NO: Reporter Ove Sjøstrøm fulgte situasjonen på Bryggen direkte sammen med klimaforsker Helge Drange. Jo Hjelle/fra video

HØYVANN: Sjøen gikk over kanten på den laveste av Bryggens kaier, ved Bradbenken. Jo Hjelle/fra video

svp://85564