Hva skal du stemme?

Vi spurte unge velgere i Fana.