Seks skadet i frontkollisjon

Seks personer til sykehus etter trafikkulykke.