• SKJULER SEG: En bilfører forsøker å gjemme seg for fotoboksen. I ettertid er strategien å nekte for å ha kjørt bilen. Men sitter politiet på flere bilder som viser samme adferd i samme bil, blir ikke lenger slike saker henlagt. FOTO: POLITIET

Fotoboks-syndere blir avslørt

De holder seg for ansiktet eller skjuler seg bak solskjermen – opptil 15–20 ganger. Men mange blir tatt til slutt.