• HØGE FØDSELSRATAR: Låg arbeidsløyse, gunstige ordningar med foreldrepengar og fødselspermisjon og så godt som full barnehagedekning, har medverka til at dei norske fødselsratane er blant Europas høgaste.

Neste år er vi en halv million hordalendinger

Aldri har folkeveksten vært så stor i Norge som i år. Innvandring er den største årsaken.