• SPRINKLERANLEGG:Ole Jacom Eide i ingeniørfirmaet Tore Eide A.s og formidlingsleder ved Bymuseet i Bergen, Sigurd Sandmo, står og ser på brannskadene i St. Jørgen kirke. FOTO: MARITA AAREKOL

- Flere bør installere sprinkleranlegg

Formidlingsleder Sigurd Sandmo ved Bymuseet i Bergen mener St. Jørgen kirke hadde brent ned uten anlegget.