• <strong>FULLSATT BARNEBY:</strong> Fra å åpne med mangel på barn i 2009, er det nå ikke flere ledige plasser ved barnebyen i Bergen. - Flere ganger i måneden får jeg e-post om vi kan ta imot flere barn. Men vi er tilnærmet full, sier barnebyleder Morten Lillestøl Madsen.

Har ikke plass til flere barn

Etter år med ledige plasser, kan ikke SOS-barneby i Olsvik ta imot flere barn. Bufetat innrømmer nå at det er behov for en barneby.