• IKKJE HER: Tilbodet til ordinært fødande blir truleg lagt ned. Styret i Helse Vest skal ta stilling til saka torsdag.

Slutt på fødslar i Odda

Kvinner i Odda må truleg reise til Haugesund for å føde i framtida. Torsdag skal styret i Helse Vest ta stilling til forslag om å redusere tilbodet i Odda til kun naudfødslar.