Nå vil helseminister Bent Høie fjerne partipolitikerne fra styrene i helseforetakene og ved sykehusene. Til Dagens Næringsliv sier han at styrerepresentantene skal oppnevnes på bakgrunn av kvalifikasjoner og ikke partibakgrunn.

— Dette overrasker meg ikke. Dette er en konsekvens av at vi har skiftet regjering, sier styreleder Oddvard Nilsen.

Et dilemma

Han sluttet på Stortinget i 2005 og satt som styreleder i Helse Vest i et halvt års tid under Bondevik II. Under Stoltenberg i 2006 kom det inn flere politikere i styrene i helseforetakene og sykehusstyrene. Han kan se at det finnes dilemmaer ved at aktive politikere sitter i styrene.

— Det kan være vanskelig når problemene kommer nær der du er. Samtidig kjenner du distriktet ditt og vet hvor skoen trykker, sier Nilsen, som ikke tar gjenvalg etter over 8 år som styreleder.

Han mener at han har hatt god nytte av den politiske erfaringen fra Stortinget i jobben som styreleder.

— Erfaringen fra politikken for å kunne tolke det politiske rommet har vært viktig, slik at vi har kunne styre i samsvar med eierens ønsker, sier Nilsen.

Lærer å kompromisse

I dag har styret i Helse Bergen to aktive politikere: Finansbyråd Liv Røssland (Frp) og Oddny Miljeteig (Sv). Styreleder Ranveig Frøiland gikk rett 20 år på Stortinget til styreledervervet i 2006.

— Jeg kjente Vestlandet og institusjonene godt etter alle årene på Stortinget. Som politiker lærer du deg også noe om kompromisser, styring og ledelse, sier Frøiland.

Helseministeren ønsker også å redusere størrelsen på styrene til seks eieroppnevnte og tre ansatterepresentanter.

— Helse Bergen har 11.000 ansatte og forvalter 10 milliarder neste år. Da synes jeg ikke det er for mye med et styre på elleve personer. Alle nye regjeringer vil jo ha sitt stempel på ting, men hvis noe fungerer, hvorfor endre det, sier Frøiland.

Reagerer

Ruth Grung (Ap) i Helsekomitéen reagerer.

— Vi mener folkevalgte er meget godt egnet til å ivareta samfunnsoppdraget til sykehusene og vårt helsetilbud. Vi stiller oss undrende til Høie sin begrunnelse med at folkevalgte ikke klarer å skille partipolitikk og ansvaret som styremedlem. Det er ikke vår erfaring. I Hordaland har vi svært gode erfaringer med Oddvard Nilsen som styreleder for Helse Vest og Ranveig Frøiland som styreleder for Helse-Bergen, sier Grung.

Hun henviser til Helsedepartementets uavhengige evaluering fra Agenda Kaupang, som viste at det er viktig med folkevalgte i styrene og at de bidrar til legitimitet og forankring.

— Det er derfor overraskende at Høyre nå vil kaste dem ut mens det pågår vanskelige prosesser i mange sykehus for å tilpasse tilbudet til lokale behov, sier Grung.

Hun ser dette i sammenheng med planen om å legge ned de regionale helseforetakene.

— Ved å fjerne de folkevalgte og å erstatte dem med såkalte profesjonelle styrer så mister vi en viktig del av den demokratiske forankringen av sykehusene, sier Grung.