Dermed opprettholdes Flora Høyre sitt vedtak om å ekskludere politikeren fra Høyre. Det vedtaket stammer fra 15. oktober i år. Etter lang tids konflikt, vedtok lokallaget å ekskludere Nødseth fra partiet. Han valgte selv å anke saken videre til fylkeslaget.

Saken ble avgjort på styremøtet til Sogn og Fjordane Høyre i dag. I løpet av det fire timer lange møtet var Jacob Nødseth selv inne og forklarte seg for styret.

Fylkesleder Arve Mjømen sier syv av de elleve fremmøtte ikke tok Nødseth sin anke til følge.— Vi mente saken var godt nok belyst, og at riktig vedtak var fattet.

I dag har begge parter vært inne og hatt anledning til å forklare sine versjoner av saken. Ifølge Mjømen mener hele styret at ankebehandlingen har vært godt gjennomført.

- Nødseth kom ikke med noe som kunne få dere til å snu vedtaket om eksklusjon?

— Jeg vil snarere si tvert om. Jeg mener de fra Flora begrunnet sine synspunkt meget godt. Og de hadde høy tiltro hos flertallet i forsamlingen.

- Ikke gyldig vedtak

Nødseth selv mener avgjørelsen i fylkesstyret opphever vedtaket fra lokallaget.

— Syv stemte for å opprettholde vedtaket, mens fire stemte mot. Reglene er klare på at det må 2/3- flertall til for å opprettholde et slikt vedtak. Når det ikke foreligger så har fylkesstyret forkastet anken.

Han sier Høyre sentralt må ha en mening om dette.

— Men jeg mener dette ikke kan misforstås.

Nødseth selv sier det er opp til Flora Høyre å avgjøre hva som skjer videre. Ifølge ham må de eventuelt starte en ekslusjonsprosess på nytt.

— Jeg håper selv på en prosess hvor vi får til dialog og forsoning.

- Veldig ubehagelig

I begynnelsen av november skrev BT om den betente situasjonen i Flora Høyre. Da hadde konflikten mellom Nødseth og partifellene steget til nye høyder. Gruppeleder for partiet i kommunestyret, Hanne Husebø Kristensen, la ikke skjul på at hun hadde fått nok.

— Jeg synes det er veldig leit og veldig ubehagelig å måtte gjøre dette med andre. Jeg hadde ikke sett for meg at dette skulle være nødvendig i lokalpolitikken, sier hun.

Et enstemmig styre i lokallaget vedtok 15. oktober å ekskludere ham fra partiet. I eksklusjonsvedtaket til Flora Høyre står det blant annet at Nødseth:

har kommet med nedsettende kommentarer om egne partifeller

arrangert pressekonferanser uten å forankre det i eget parti

referert fra interne møter.

Konflikt med alle

Ordfører Bengt Solheim-Olsen (H) fulgte opp med følgende karakteristikk av sin tidligere rådgiver:

— Det har alltid blåst rundt ham. Han har kommet i konflikt med de aller fleste som har stått ham nær, hevder ordfører Bengt Solheim-Olsen (H).

Nødseth selv karakteriserte det hele som absurd.

— Det har ikke vært en eksklusjon i Høyre på flere tiår. At det nå er min tur synes jeg er uvirkelig, sa han til BT.

Han mente selv at partifeller hadde brukt han som brekkstang og pitbull for å skaffe seg selv posisjoner i politikken. Når posisjonene var sikret, ble han overflødig.

Presset kvinne

Bjørn Hollevik var en av de nærmeste støttespillerne til Nødseth. Også der skar forholdet seg. Ifølge Hollevik skjedde dette da lokale medier skrev om historien mellom Nødseth og partifellen Embla Belsvik. De skrev at Nødseth sjikanerte og truet den yngre partifellen.

I følge NRK Sogn og Fjordane skal daværende stortingsvara Jacob Nødseth ha truet Embla Belsvik, som er fylkesleder for Unge Høyre, med å ødelegge hennes videre politiske karriere i partiet. Hovedpersonen selv ser annerledes på saken.

— Saken er blåst ut over alle proporsjoner. Noen har gått inn i det med ønske om å maksimere en konflikt, svarte Nødseth.

Seks måneder etter at mediene skrev om denne episoden var Nødseth fjernet fra alle sine verv. Sparket som politisk rådgiver for ordføreren, vraket som stortingsvara og fjernet som leder av helse- og sosialutvalget. Allerede den gangen var han klar på å anke ekslusjonsvedtaket videre til fylkesstyret.

— Får jeg nei der, så anker jeg videre til sentralstyret, sa Nødseth i BT-artikkelen fra 10. november.

Tung sak

Mjømen sier det er Nødseths rett å anke saken videre om han ønsker det. Han legger ikke skjul på at saken har vært tung for Høyre.

— Det er ikke hverdags å ekskludere medlemmer. Det er høyt under taket og bredt om døren her. Det sier litt om denne saken at vi går til slike skritt.

Ifølge avisen Firda var det følgende som stemte for å ekskludere Nødseth: Toril Fjørtoft, Bjørn Lødemel, Noralv Distad, Grethe Kristin Lerum, Anne Lilleaasen, Hallgeir Helland og Arve Mjømen.

De som ville følge opp anken hans var: Bjarte Eikeset, Olve Grotle, Johanne Heggheim og Claus Kvamme.

ELEFANT I GLASSBUTIKK?: Jacob Nødseth er den flinkeste politikeren Sogn og Fjordane har hatt på flere år, mener enkelte tilhengere. Men problemer med å innordne seg har gitt bergensstudenten store problemer på hjemmebane.
Ørjan Deisz (Arkiv)