• KAN BLI STOPP: Uten økte bompenger, er det heller ikke penger til å bygge Bybanen videre fra Lagunen. Nå frykter flere at utbyggingen blir forsinket. Her er den første bybanevognen som ankom Lagunen holdeplass i desember. ARKIVFOTO: VEGAR VALDE

Skyter ned Skanse-sommel

Regjeringens egen fagekspertise støtter Skansetunnelen. Likevel bruker departementet et år på å gjennomgå saken.