• NÆR DØREN: Philip Walker er hyppig bruker av Bybanen, men liker ikke å sitte i midten av vognen. - I rushtiden venter jeg gjerne på neste avgang for å få plass ved en av utgangene, sier han. FOTO: Leif Gullstein

- For få dører sinker Bybanen

Ifølge Fjord1Partner kommer Bybanen til å bruke ca. seks minutter ekstra til Flesland på grunn av for få dører i vognene.