Ulykke i Lianakktunnelen

To eller tre biler er involvert, men det skal ikke være noen personskade.