• bybanen bryggen h.jpg FOTO: BERGEN KOMMUNE/BT

Bybanen henger i løse luften

Se kommunens bilder av Bybanen. Vognene er så lave at de ikke henger fast i ledningsnettet.