• tog.jpg FOTO: PAUL SIGVE AMUNDSEN

Lokaltogene innstilt

Noen tog på strekningen Bergen - Arna blir erstattet fra kl. 09