• VESTLANDSVÆR: Nedbørsmengden på Vestlandet hittil i år ligger 165 prosent over normalen. FOTO: ROAR CHRISTIANSEN

Aller våtest er det i Gulen

Nedbørmengden så langt i år har med ett unntak, ikke vært større siden 1900. Verst har det vært i Sogn, der får Gud litt av æren.