• REDDET 13 GRISUNGER: Da purken skubbet bort risten i bakgrunnen, falt grisungene nedi møkkrennen. Terese Auflem Tenden (20) fulgte etter, og reddet opp 13 grisunger mens hun sto med møkk til halsen. FOTO: CAMILLA AASEN BØE, FIRDA

Reddet 13 grisunger fra å drukne

Da de 14 grisungene falt ned i møkkrennen, fulgte Terese Auflem Tenden (20) etter. Med møkk opp til halsen fikk hun reddet opp 13 av dem.