• FØRE VAR: Dette tårnet vil forhåpentligvis hindre store snøskred langs fylkesvei 53 i vinter. FOTO: Wyssen

Denne skal hindre storskred

Tårn med eksplosiver skal ta snøskredene langs fylkesvei 53 før de tar deg.