Søndagsskolen trues av konkurs

Taper kampen om gavmildheten.